دانلود آهنگ ورود بزرگترين کشتي کانتينري به ایران

مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه امروز بزرگترین کشتی کانتینری در
چند سال اخیر در بندر شهید رجایی پهلو گرفت گفت: فردا نیز یکی از شرکتهای
اروپایی دومین کشتی بزرگ خود را به بنادر ایران اعزام می کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد
سعید نژاد افزود: ظرفیت
هر کدام از این کشتیها 11 هزار و 500 TEU کانتینر است و این کشتیها بعد از
35 سال نخستین بار است که وارد بنادر ایران می شود. وی با اشاره به
اینکه در ماههای اخیر تقاضاها و مراجعات شرکتهای بزرگ کشتیرانی به جمهوری
اسلامی ایران و بنادر ایران زیاد شده است گفت: فرصت بسیار خوبی است که
صاحبان کالا بتوانند بجای وارد کردن کالا به بنادر آسیای جنوب شرق به صورت
مستقیم وارد بنادر ایران شوند.سعید نژاد گفت: چند خط کشتیرانی بین المللی آسیایی و اروپایی در نوبت هستند تا برای آنها ظرفیت ایجاد کنیم تا وارد بنادر ایران شوند.وی
افزود: علاوه بر این درخواست خطوط کشتیرانی سرمایه گذاران خارجی هم برای
احداث و توسعه و تجهیز بنادر ایران اعلام آمادگی و پیشنهاد دادند.سعید نژاد گفت: این پیشنهادات بر اثر شرایط داخلی و رعایت دفاع از حقوق سرمایه گذاران داخلی بررسی خواهند شد. وی
با اشاره به اینکه کاهش هزینه ها نتیجه واردات مستقیم کالا به بنادر ایران
خواهد بود افزود: ورود مستقیم کالا زمینه ای برای ترانزیت و ترانشیت کالا
را در ایران افزایش خواهد داد. سعیدنژاد گفت: توسعه سواحل جنوب کشور یکی از اولویتهای برنامه ششم توسعه اقتصادی ـ‌ اجتماعی است.