دانلود آهنگ معوقه 17 هزار یارانه‌بگیر حذف شده واریز می‌شود؟

بعد از برگرداندن چند هزار نفر از معترضان به حذف یارانه نقدی به لیست
سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اکنون این ابهام برای آنها ایجاد شده است که
یارانه پرداخت نشده در دوران حذف، به آنها پرداخت خواهد شد؟ ابهامی که بعید
به نظر می‌رسد پاسخ مثبتی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه غربالگری 76 میلیون یارانه‌بگیر در
چند ماه گذشته رنگ واقعیت به خود گرفته و سرانجام بعد از مدتها انتقاد به
روند پرداخت همگانی یارانه نقدی و کسری‌های ناشی از آن، دولت نسبت به حذف
افراد پردرآمد اقدام کرد، این موضوع چندان به مذاق حذف شدگان خوش نیامد و
نسبت به آن معترض شدند.

بخشی از این اعتراضات طبیعی بود و از سوی گروههای کم درآمد و یا متوسطی که
قابل طبقه بندی بین اقشار پردرآمد نبودند مطرح شد؛ از این رو وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تصمیم به راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت شکایات و
اعتراضات حذف شدگان گرفت.

در حالی سامانه yaraneh10.ir
از پنجم خردادماه امسال دریافت اعتراض حذف شدگان را آغاز و اعلام کرد هر
خانواری می‌تواند به فاصله دو ماه از قطع یارانه به آن مراجعه و درخواست
خود را ثبت کند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد در صورتی که
حذف به دلیل خطای احتمالی اتفاق افتاده باشد بعد از بررسی‌ها خانواری که
محق دریافت یارانه تشخیص داده شوند، مجدد به لیست یارانه‌بگیران باز خواهند
گشت.

اما در شرایطی که تاکنون تعداد مشخصی برای حذف شدگان از دریافت یارانه اعلام نشده وتعداد بین 50 هزار تا یک میلیون نفر متفاوت است از اظهارات قائم مقام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
این گونه به نظر می‌رسد که از این بین یارانه حدود 17 هزار نفر مجدد
برقرار شده است. افرادی که با توجه به اینکه یارانه برخی از آنها حدود چهار
ماه یعنی از ابتدای امسال پرداخت نشده و برخی هم معوقه کمتری دارند،
درخواست واریز یارانه قطع شده خود در این چند ماه گذشته را مطرح می‌کنند.

برخی از افراد کم درآمدی که یارانه نقدی آنها در چند ماه گذشته قطع شده
بود، اما به دلیل بروز خطا از لیست سازمان هدفمندی حذف شده بودند این گونه
عنوان می‌کنند که در صورت برقراری مجدد، دریافت معوقات آنها توقع زیادی
نیست چرا که این اشتباه از جانب حذف‌کنندگان بوده است!

با این وجود پیگیری موضوع از سازمان‌های مربوطه به نتیجه مثبتی در این
رابطه نرسید و اعلام شد که هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است، ولی
احتمال واریز معوقات بسیار پایین و حتی بعید به نظر می رسد. این اظهارات در
حالی مطرح شد که تا پیش از این هم سابقه واریز معوقات یارانه‌ای وجود
نداشته است.