دانلود آهنگ سراج‌الدین میردامادی به مرخصی سه روزه آمد

سراج‌الدین میردامادی روز سه‌شنبه 6 مردادماه به مرخصی آمد.به گزارش ایلنا، گیتی پورفاضل وکیل سراج ‌الدین میردامادی با اعلام این خبر گفت: با توجه به بیماری مادر آقای میردامادی و سفر همسر و فرزند او از فرانسه به ایران٬ دادگاه سه روز به وی مرخصی داده است.سراج ‌الدین میردامادی ضمن تماس با وکیل خود با اعلام خبر مرخصی‌اش٬ عنوان کرده که صبح روز جمعه 9 مرداد ماه مرخصی وی به پایان می‌رسد و باید خود را به زندان اوین معرفی کند.