دانلود آهنگ رونمايي از روبات سبز بانك كشاورزي

نخستين جشنواره ملي اسباب بازي با حمايت بانك كشاورزي برگزار مي شود و طي آن از روبات سبز بانك كشاورزي رونمايي خواهد شد.به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، نخستين جشنواره ملي اسباب بازي با هدف رشد آگاهي عمومي به ويژه والدين از نيازهاي فرزندان خود در حوزه هاي اسباب بازي و سرگرمي از تاريخ 12 لغايت 16 مرداد ماه سال جاري در مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار خواهد شد. بر اساس اين گزارش، در اين جشنواره كه از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و با حمايت بانك كشاورزي برگزار مي شود از روبات سبز بانك كشاورزي رونمايي خواهد شد.شايان ذكر است روبات سبز، نماد باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزي و  ايده‌اي نوين در حوزه بانك پذيري كودكان و نوجوانان است.