دانلود آهنگ روسای قوا تصمیم‌گیرنده بررسی برجام در مجلس یا شورای امنیت باشند

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد: روسای قوای سه گانه در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری کنند که کدام نهاد مجلس و شورای امنیت به موضوع بر جام ورود کنند تا شاهد دوگانگی در تصمیم گیری نباشیم.محمد باقری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بحث بررسی بر جام در مجلس گفت: دولت و مجلس اختلاف نظرهایی در خصوص برجام دارند. موضوع این اختلاف در خصوص این است که مجرای قانونی تصویب برجام و نتیجه مذاکرات چه نهادی است.نماینده مردم بناب در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته  شورای عالی امنیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی ورود می کردند عملا مجلس به آن موضوعات وارد نمی شد.وی اظهار داشت: همچنین اگر تصویبی در این موضوعات لازم بود و قرار بود آیین نامه ای تدوین شود شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت در این خصوص اقدامات لازم را انجام می دادند.باقری تاکید کرد: در باره برجام هم به نظرم می رسد وقتی شورای عالی امنیت ملی کشور ورود پیدا کرده است و هدایت و ریاست مذاکرات را بر عهده داشت باید تصویب آن نیز بر عهده همین شورا باشد. البته مجلس باید بر آن نظارت داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه نباید در تصویب برجام دوگانگی بین مجلس و دولت وجود داشته باشد، اظهار  داشت:  قانون حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران، به صراحت آمده است که  توافق هسته ای بحث و بررسی  و تصویب قرار گرفته شود. در آن ماده واحده نیز تاکید شد که گزارش به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در جریان اتفاقات توافق باشند.این نماینده ادامه داد: لذا دوگانگی  در تصویب نباید باشد. بنابراین نظام باید به این جمع بندی برسد که  یا مجلس تصویب توافقنامه را بر عهده بگیرد یا برجام در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.این نماینده اعتقاد دارد باید در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد و بررسی شود در کدام نهاد باید برجام تصمیم گیری شود تا شاهد دوگانگی در تصمیم گیری نباشیم.باقری اظهار داشت: به نظرم باید باتأمل و کار کارشناسی بیشتر در این باره صورت گیرد تا بدانیم بحث توافق را چگونه باید پیش ببریم. نباید  دودستگی در مجلس و دولت صورت گیرد. باید روسای قوا در شورای عالی امنیت ملی مطرح کنند و به جمع بندی برسند که در بحث برجام مجلس ورود کند یا شورای عالی امنیت ملی.وی بر این باور است که اگر هر دو نهاد در زمینه برجام ورود و تصمیم گیری کنند شاهد دوگانگی خواهیم بود.عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد:  به نظر می رسد که اگر یکی از دو نهاد مجلس و شورای عالی امنیت ملی موضوع برجام را بررسی کند،  می تواند کار گشا باشد. البته باید نظارت مجلس بر توافق نیز لحاظ شود.