دانلود آهنگ تداوم هوای سالم در پایتخت

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران کیفیت هوای تهران را در وضعیت سالم اعلام کرد.به گزارش ایسنا، محمد رستگاری گفت: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران شاخص کیفیت هوا در وضعیت سالم قرار دارد.وی افزود: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون را بر روی عدد 70 و در شرایط سالم و ذرات معلق کمتراز 10 میکرون بر روی عدد 49 و در شرایط پاک قرار دارد.